Prodej, montáž, servis, CNC strojů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1.
Základní ustanovení

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

3.
Doba uchovávání údajů

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.
Vaše práva

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

7. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.