Prodej, montáž, servis, CNC strojů

Elektroerozivní CNC drátořezka

Elektroerozivní CNC drátořezka je zařízení používané pro přesné a opakované řezání materiálů, obvykle kovů, pomocí elektrické eroze. Tento proces spočívá v odstranění materiálu z pracovního kusu pomocí opakovaného zapalování a vypalování elektrického výboje mezi elektrodou a pracovním kusem. CNC (Computer Numerical Control) řízení umožňuje automatické řízení a programování drátořezky podle specifikací vytvořených v počítači.

Elektroerozivní CNC drátořezka

Elektroerozivní CNC drátořezka nabízí zvýšenou přesnost, umožňuje složité
tvarové obrábění a dodává jemné povrchové úpravy. Zažijte další úroveň
přesnosti a všestrannosti s naší špičkovou technologií.

o 50% rychlejší

Zvyšte produktivitu a zkraťte dobu
výroby s naším pokročilým strojem

o 50% přesnější

Dosáhněte přesných výsledků s naší
nejmodernější CNC technologií.

Drátový elektroerozivní stroj ERGWIND v typové řadě DK

Popis ovládání a programování:

Řídicí systém kombinuje CAD a CAM software v jednom funkčním programu, který se velmi snadno používá. – Funkce při řezání zahrnují automatický návrat v případě zkratu, zachování paměti programu po výpadku napájení, lineární interpolaci, kruhovou interpolaci, úhlové řezání a čtyřosé syntetické řezání.
Funkce nastavení zahrnují centrování, vyhledávání okraje materiálu a ručně ovládané pohyby stolu. Mezi speciální funkce patří možnost změny souřadnicového systému obrábění, 2D nebo 3D grafika, možnost úpravy kódu obrábění a možnost provádění inverze kódu pro zpětné řezání.- Funkce CAD programovacího systému: spolupráce s CAD programy prostřednictvím formátu Dxf, programování kreslení, obdobně jako v programu AUTOCAD pomocí nástrojů: bod, čára, kružnice, vyhledání tečných prvků, editace dat kreslicích prvků, mazání otevřených prvků, pomocná čára, pomocná kružnice, ozubené kolo, křivka popsaná tabulkou bodů s interpolací pomocí přímky nebo oblouku, úhlová křivka, křivka popsaná funkcí , hyperbola, parabola, cykloida, spirála, Archimedova spirála

CAM software pro automatický návrh řezné dráhy na základě připraveného výkresu s následujícími funkcemi: automatický výpočet korekcí pro drátovou elektrodu (OFFSTU), automatický výpočet dráhy k dalším otvorům, automatický výpočet úhlového řezání, automatická duplikace prvky rovným a kruhovým způsobem a speciální OFFSET .
Takovýto moderní systém programování a řízení stroje umožňuje řezání složitých detailů jako na strojích západních výrobců. Ovládání dodávané se strojem je nejlepším dostupným ovládáním pro stroje na výrobu molybdenového drátu.

Elektroerozivní CNC drátořezka
Elektroerozivní CNC drátořezka

Fotogalerie